Øvrige priser:

Attest til avbestilling av reise pga. sykdomkr 300,-
Søknad om tt-kort og HC parkeringkr 300,-
Førerkortattestkr 550,-
Attest for skolefraværkr 250,-
Attest for skoleopptakkr 300,-