Viktig informasjon om Koronaviruset

Informasjon


Prøvesvar

Prøvesvar følges opp av den enkelte lege. Hvis unormale prøvesvar vil legen kontakte pasienten om dette per telefon eller brev, eller ta opp ved neste konsultasjon.
Hvis du ønsker tilbakemelding uansett, må du avtale dette spesielt med legen.

Du kan også sjekke dine prøvesvar på Fürst sine sider: furstpasient.no Logg deg inn med BankID.

 

Betaling

Alle priser for timer, laboratorie, resepter, sykmeldinger, attester, regler for avbestilling osv følger avtalen mellom Staten og Legeforeningen; den såkalte Normaltariffen. Denne bestemmer også hvilke beløp som inngår i grunnlaget for frikort.

Alle legetimer, attester, sykmeldinger osv må betales kontant eller med betalingskort dvs. bankxept (kredittkort er foreløpig ikke mulig). Vi har nå fått betalingsautomat som står i resepsjonen. Vi oppfordrer alle pasienter til å betale med kort.

Om legen tillater bruk av giro, må det avtales med legen under konsultasjon. Giro medfører tilleggsgebyr.

 

Fakturatjenesten

Vi anbefaler alle våre pasienter om å betale kontant eller med kort for våre tjenester. Vi innser likevel at det ikke alltid er mulig å få til, blant annet etter telefonisk avtalte tjenester. All fakturering og innkreving adminstreres av Convene. Dersom du ber om å få betale via faktura, samtykker du i at ditt navn, adresse, telefonnummer og kontaktdato for din kontakt med oss, overføres til Convene.

Har du sprørsmål ang din faktura fra oss ber vi deg kontakte Convene på telefon 21 62 73 00. Convene kan også kontaktest på deres hjemmeside via chat eller epost.

Resepter

En del enkelt administrativt pasientarbeid som fornyelse av resept på faste medisiner kan gjøres uten ny legekonsultasjon etter avtale med fastlegen. Vær ute i god tid med bestillingen. Vi har minst ett døgns ekspederingstid på bestillinger. Dersom du må ha fornyet resept eller liknende samme dag, må dette gjøres mellom pasientavtalene og vil bidra til forsinkelser, som vi forsøker for å unngå.

 
Ordningen med e-resept er innført i hele Norge. Du får e-resept i stedet for papirresept uansett hvor du bor i landet.
Alle apotek og de fleste bandasjister kan ekspedere e-resepten din. De fortsetter samtidig å ekspedere papirresepter som er gyldige.

E-resept er som en vanlig resept, bare at den blir lagret elektronisk istedenfor at du får den med på et papirark. Resepten kan hentes opp på alle apotek ved hjelp av ditt personnummer

 

Sykmelding

Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykmeldt. Du må derfor alltid komme på time hvis du mener du trenger en sykmelding.
Det er ikke mulig å tilbakedatere sykmelding, den kan bare dateres fra første dag du har hatt kontakt med legekontoret ang. aktuell sykdom.

Barns sykdom
For fravær på grunn av barns sykdom er det et annet regelverk enn for sykemelding. Foreldrene skal da ikke ha sykmelding. Arbeidsgiver kan eventuelt be om dokumentasjon på barnets sykdom, men dette vil likevel ikke gi rett til mer enn lovens tillatte antall fraværsdager med lønn per kalenderår.

 

Vaksiner

Vaksiner før reise
Avtal tid i god tid før avreise. Enkelte vaksiner skal tas i flere doser med et bestemt tidsintervall mellom hver dose. Det tar litt tid etter vaksinasjon før beskyttelse oppnås. Du bør friske opp beskyttelsen mot poliomyelitt og difteri/stivkrampe hvis det er mer enn 10 år siden du sist fikk disse vaksinene. Mange land krever internasjonalt sertifikat for vaksinasjon mot gulfeber ved innreise. Dette blir først gyldig 10 dager etter basisvaksinasjon.

Husk å ta med tidligere vaksinasjonskort.

Nyttig informasjon vedrørende reisevaksinasjon. Skal du på utenlandsreise må du sjekke behovet for vaksinasjon i det landet eller området du skal reise til. Husk å sjekke dette i god tid før selve reisen. Mer informasjon om de ulike land/områder og vaksiner finner du på www.vaksine.no

 

Frikort 2021

Stortinget har bestemt at beløpet økes til  2.460 kroner.

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler.

De som passerer frikortgrensen vil automatisk få tilsendt sitt frikort til den adressen som står i folkeregisteret.

 

Henvisninger

Henvisninger gis bare ved konsultasjoner og når undersøkelsen viser at det er påkrevet!

* Henvisningsordningen skal sørge for at de som trenger å komme til spesialist kommer til spesialistundersøkelse.

* Ordingen sørger for at spesialistene forblir flinke på det spesielle, mens allmennpraktikerene forblir flinke på de vanlige lidelsene og undersøkelsene.

* Du vil alltid få henvisning til spesialist når undersøkelsen viser at slik undersøkelse er nødvendig.

* Noen spesialister har god kapasitet og tar imot pasienter med lidelser som kunne ha blitt undersøkt og behandlet i allmennpraksis. Du kan selvfølgelig ta imot tilbud om time hos en spesialist uten at du har har en lidelse som krever spesialistvurdering. Immidlertid kan du ikke få henvisning for dette. I disse tilfellene er det vanlig at spesialisten tar noe høyere egenandel.

* Hvis du er henvist for en kronisk lidelse, f.eks. til øyelege for grønn stær, gjelder henvisningen så lenge du går til samme spesialist for denne lidelsen. Det er ikke nødvendig med ny årlig henvisning. Skifter du lege må du ha ny henvisning.

* Henvisninger til vanlig rutineundersøkelse hos en spesialist, f.eks. gynekolog, fordi du heller ønsker en undersøkelse hos spesialist enn hos fastlegen, kan du ikke få henvisning for. En slik undersøkelse må du betale for selv, og ta direkte kontakt med gynekolog.